Mystikk!

Etter ein rask gjenomgang av eit visst lokalt skrift, finn eg dei mest finurlege kommentarar servert som reine «delikatesser» i humorens navn………,

Det kan knappast vere nokon genetisk link……. då opphavet knappast kan ytre seg verbalt utan at alt vert misstolka og oppfatta i verste meining?

Skjøna han det……… som burde forstå, kven/kva dette rører seg om??